ចាបកំជិល បុរសឧស្សាហ៍

ម៉ោងប្រហែល១០ព្រឹក បុរសឧស្សាហ៍ម្នាក់ដើរកាត់របងផ្ទះអ្នកមានក្នុងភូមិស្ទើររាល់ថ្ងៃ។ នៅកៀនរបងផ្ទះអ្នកមាននោះ បុរសឧស្សាហ៍តែងតែរំពៃស្រម៉ៃក្នុងចិត្តថា តើថ្ងៃណាទើប ខ្លូនមានផ្ទះដំបូលខ្ពស់ដូចគេទេ???? រំពេចនោះគាត់បាន ដើរកាត់ផុតរបងផ្ទះហើយ ក៏រលឹកក្នុងចិត្តមួយរំពេច៖ -យី !!!! ចាបពីរនេះ អញឃើញធ្វើសំបុកយូរហើយ ម្តេចមិនទាន់ធ្វើរួចអញ្ចឹង??? នឹកផ្នគក្នុងចិត្តហើយគាត់ក៏បន្តដំណើរទៅមុខដូចសព្វដង។ ថ្ងៃបន្ទាប់ បុរសឧស្សាហ៍ក៏នៅតែបន្តដំណើរឆ្លងកាត់ផ្ទះអ្នកមានដដែរ ហើយតែងឃើញសត្វចាបនោះប្រឹងធ្វើសំបុកជាដ៏រាប ដោយមាន កំទិចសំរាម

Read more
error: Content is protected !!