«អានបន្តិចទៅ» មនុស្សស្រីម្នាក់ដែរព្រមហូរទឹកភ្នែកជាច្រើនលើក ច្រើនសារដោយសារអ្នក…

មនុស្សស្រីម្នាក់ដែរព្រមហូរទឹកភ្នែកជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារអ្នក ព្រោះតែគេគិតអ្នកជាមនុស្សសំខាន់សំរាប់គេ។

ទោះបីពេលខ្លះ រឿងខ្លះកើតឡើងដោយមិនមែនមែនជាកំហុសគេ ក៏គេព្រមចាញ់ ព្រមធ្វើជាមនុស្សខុស ព្រោះតែពាក្យថាស្រលាញ់១ម៉ាត់ ដែរអ្នកធ្លាប់ប្រើដាក់ខ្ញុំពេលដំបូង តែដោយសារការស្រលាញ់នេះវាបានធ្វើអោយយើងទាំង២ក្លាយជា អ្នកដទៃ៖

អ្នកប្រែពីសម្តីទន់ភ្លន់ទៅជាគំរសគំរើយ ពីពាក្យថានឹកក្លាយជាពាក្យថាធុញ ពីពាក្យថាស្រលាញ់ក្លាយជាស្តីបន្ទោស។

គ្រប់ការសួរនាំ គ្រប់កាយវិការរបស់ញុម វាក្លាយជាកំហុស១ដែរមាននៅក្នុង៧០អ្នក 😔 អ្នកក្លាយជាមនុស្សមានការលាក់បាំង…

ពេលអ្នកអារម្មណ៍ល្អ អ្នកក៏សើចដាក់ខ្ញុំ ពេលអ្នកអារម្មណ៍មិនល្អ អ្នកក៏ស្តីបន្ទោសខ្ញុំ នេះរឺមនុស្សដែរមកសុំស្រលាញ់ខ្ញុំកាលពីមុន? តើនេះរឺជាការតបស្នងការស្រលាញ់លះបង់របស់ខ្ញុំ? តើអ្នកមានដឹងទេថាខ្ញុំឈឺបិុនណា បេះដូង១នេះ ចិត្ត១នេះវាសឹងក្លាយជាជម្រៀក រាប់មឺុនជម្រៀកហើយ តើអ្នកមានដែរសួរខ្លួនឯងទេ ថាអ្នកប្រែអីខ្លះ?

 

ខ្ញុំជាស្រីធម្មតា ម្នាក់ដែរចង់បានគ្រួសារដែររីករាយ ជាមួយការស្រលាញ់ មិនមែនស្នេហាបែបការអត់ធ្មត់ទាំងទឹកភ្នែកបែបនេះទេ 😷 ។

 

#ម៉ែអើយកូនដ្រាម៉ាលេងទេ_កូនអត់មានស្នេហាទេអ្នកម្តាយ😂😂😂😂
ប្រភព៖​ Ah Tøch Bêk

error: Content is protected !!