អ្វីខ្លះដែលជាភាពខុសគ្នារបស់នារីគ្រប់រូប ក្រោយរៀបការរួច និង មិនទាន់រៀបការ

កាលមិនទាន់រៀបការ….

១- ចង់មានមនុស្សនាំអូនទៅកន្លែងអូនប្រាថ្នា។
២- ចង់កាន់ដៃមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ដើរកាត់ភ្លៀង។
៣- ចង់មានមនុស្ស call មកនិយាយថា “Good morning” និង “Good night”។
៤- ចង់មានអ្នក Surprise នៅថ្ងៃពិសេស។

៥- ចង់មានអ្នក Care ពេលឈឺ។
៦- ចង់មានអ្នកលួងពេលអូនខឹង។
៧- ចង់មានអ្នកកៀបសក់ឱ្យ។

ក្រោយរៀបការ…..

១- ចង់មានមនុស្សជួយបោកខោអាវ លាងចាន ដាំបាយធ្វើម្ហូប បោសផ្ទះ លាងបង្គន់។
២- ចង់មានមនុស្សជួយមើលកូន បំបៅកូនពេលយប់ ដើម្បីបានដេកឱ្យស្រួលខ្លួនបន្តិច។
៣- ចង់មានមនុស្សពរកូនពេលដើរផ្សារ។
៤- ចង់មានមនុស្សឱ្យលុយចាយពេញៗដៃ ទោះប្រពន្ធមានការងារខ្លួនឯងក៏ដោយ។

៥- ចង់មានអ្នកជួយកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងពេលអូនឈឺ។
៦- ចង់មានអ្នកទៅក្រៅហើយឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ កុំឱ្យអូនក្តៅចិត្តទាន់។
៧- ចង់មានអ្នកនិយាយថា “ម៉ែវា! នេះលុយយកទៅshoppingទៅ ទុកកូនឱ្យបងមើល”។

អត្តបទដកស្រង់ពី៖ ទំព័រជីវិតប្តីប្រពន្ធ

error: Content is protected !!