ត្រូវតែ​អាន…សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​រៀបការ​មុន​បញ្ចប់វ័យសិក្សា អាន​ហើយ ស៊ែរ​ចែកគ្នា​អាន​ផង!

បើ​អ្នក​បាន​ជួប​គូព្រេង​ដែល​ល្អ គូស្នេហ៍​ដែល​ល្អ​នោះ គឺជា​រឿង​ល្អ​ខ្លាំងណាស់ តែ​ក្នុងអំឡុង​អាយុ 20 ឆ្នាំ អាចនិយាយបាន​ថា​ជា​អំឡុង​ពេលដែល​មនុស្ស​យើង​កំពុង “ស្វែងរក​ខ្លួនឯង” ការរៀប​ការ​អាច​នឹង​លឿន​ពេក​ហើយ​បើសិន​អ្នក​នៅ​មិនដែល​ធ្លាប់បាន​សាកល្បង​ស្វែងរក​ខ្លួនឯង ឬ​សាកល្បង​ធ្វើ​អ្វី​បែបនេះ​ឱ្យបាន​ម្តងនោះ និង​ដែល​សំខាន់​នោះ ចូរ​សាកល្បង​ប្រើពេល​វេលា​ទាំងនេះ​ជាមួយគ្នា​ដើម្បី​ឱ្យគេ​ទទួលយកបាន​នូវ​អ្វី​ដែលជា​ខ្លួន​អ្នក។ 1 . កុំអាល​ខាត​ពេលវេលា​ជាមួយ​ស្នេហា​រហូតដល់​បាត់បង់​ការរៀនសូត្រ (អនាគត​ជា​របស់​យើង កុំអាល​ឱ្យ​មនុស្ស​ប្រុស​ចូលមក​សម្រេច​ក្នុងអំឡុង​ពេលនេះ​អី)។ 2 . “បង​ស្រឡាញ់​អូន”

Read more
error: Content is protected !!