អានហើយស្រក់ទឹកភ្នែក៖ អោយសង្សារទៅទិញ Pizza ទាំងភ្លៀង ដូចឲសង្សារទៅស្លាប់

បុរសម្នាក់ជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកធម្មតាដែលមានប្រាក់ខែសមល្មម។ គាត់មានសង្សារជាស្រីស្អាតម្នាក់ ហើយសង្សារគាត់ជាមនុស្សដែលយកតែ ចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ស្រលាញ់សង្សារគាត់ណាស់។ នៅថ្ងៃមួយគាត់បាននាំសង្សារគាត់ទៅផ្សារទំនើបគាត់បានដកលុយប្រាក់ខែរបស់គាត់មួយចំនួនធំដើម្បីទិញសម្លៀកបំពាក់អោយស្ត្រីដែលគាត់ស្រលាញ់។ នាល្ងាចមួយពេលមេឃកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងសង្សាររបស់គាត់បានខលមកគាត់៖ – អាឡូ!នីរត្ន័! – អាឡូ!បងសាល! អូននៅផ្ទះម្នាក់ឯង!អីឡូវអូនឃ្លានហើយ!អូនចង់ញ៉ាំ Pizza ។ បងទិញយកមកអោយអូនបានទេ? – តែមេឃកំពុងភ្លៀង ! ណាមួយបងដកលុយទិញខោអាវអោយអូនអស់ហើយ សល់តែបង្គ្រប់ផ្ញើអោយម៉ាក់នៅស្រុក។ –

Read more
error: Content is protected !!