តោះមកទស្សនាវីដេអូ នៃជីវិតក្រោយអាពាហ៍ពិពាហ៍

បើស្រលាញ់គ្នាហើយ ត្រូវចេះយកចិត្តទុក្ខដាក់ចំពោះគ្នា..! បើស្រលាញ់គ្នាហើយ ត្រូវផ្តល់សេចក្តីស្រលាញ់ឲ្យបានពេញលេញ..! បើស្រលាញ់គ្នាហើយ ត្រូវចេះអត់ឱនចំពោះគ្នា…។

បើស្រលាញ់គ្នាហើយ មិនថាមានរឿងអ្វី បញ្ហាអ្វីក៏ដោយត្រូវយកក្តីស្រលាញ់♥️មកដោះស្រាយ ♥️ សុំកុំប្រើកំហឹង 😡មកដាក់ចំពោះមុខ ព្រោះអាចឲ្យអ្នកបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ ឬ ខាតបង់ពេលវេលាដែលអាចជាសេចក្តីសុខរបស់អ្នក ♥️

មុនធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតសិន យល់ឱ្យច្បាស់សិន ដឹងឱ្យច្បាស់សិន៕ Credit: Child Helpline Cambodia

error: Content is protected !!