នាង Chloe Khan បង្ហាញគ្មានសល់នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Play Boy

នាង Chloe Khan មិន​ខ្មាស់អៀន​នោះឡើយ ​ក្នុងការ​បង្ហាញ​រាងកាយ​វះកាត់​របស់​នាង ខណៈដែល​នាង​បាន​ថត​អាក្រាតកាយ​ទាំងស្រុង ​ដាក់​លើ​គម្រប​មុខរប​ស់ទស្ស​នាវ​ដ្តី Playboy អ៊ុយ​ក្រែ​ន​។​

នាង​បាន​ថត​បង្អួត​ខ្នង​យ៉ាង​សិច​ស៊ី​ ដើម្បី​ផ្តោតទៅលើ​រាង​ស្វ៊ែ​ល​អស់ទាស់​របស់​នាង ដែល​បិទបាំង​ដោយ​រូប​ទន្សាយ​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី​នេះ​។ នាង​ក្លូ​បាន​ធានាថា​ នា​ងបញ្ចេញ​សាច់​ឱ្យ​អស់ដៃ​ តាមរយៈ​ការចង​សក់កន្ទុយ​សេះ ដើម្បី​បង្អួត​សាច់​ស្អាត​ គ្រប់​កន្លុកកន្លៀត​របស់​នាង​។​​

តារា Playboy រូបនេះ ​ក៏​មិន​កំណាញ់​នឹង​បញ្ចេញ​គល់​ដោះ​នោះដែរ ដោយ​នាង​ដាក់​ដៃ​ច្រត់​ចង្កា​ បាំង​តែ​ចុង​សុដន់​របស់​នាង​ប៉ុណ្ណោះ​៕

error: Content is protected !!