កុំប្រៀបធៀបចរឹកខ្ញុំនឹងអ្នកដទៃ ព្រោះមនុស្សកើតមក មិនសំរាប់អោយដូចគ្នាទេ!

ខ្ញុំគ្មានចំនេះដឹង គ្មានការសិក្សារច្រើនដូចគេ គ្មានសមត្ថភាពរៀនដូចគេទេ តែកុំសុំវាយតំលៃញុមព្រោះខ្ញុំក្រហើយកុំនិយាយថាស្រលាញ់ខ្ញុំបើអ្នកមើលខ្ញុំតែសំបកក្រៅ 😣 ស្នេហា១នឹងមិនអាចទៅមុខបានទេបើមិនចេះអោយតំលៃគ្នា

🙅កុំប្រៀបធៀបគ្រួសារខ្ញុំនឹងគ្រួសារអ្នក រឺ គ្រួសារអ្នកដទៃ ព្រោះចង្កៀងផ្ទះខ្ញុំភ្លឺផ្ទះខ្ញុំ មិនមែនភ្លឺផ្ទះអ្នក
🙅កុំប្រៀបធៀបការសិក្សាររបស់ខ្ញុំ នឹង អ្នកដទៃទោះខ្ញុំរៀនបានតិច តែមិនប្រាកដថា អ្នកដែរបានរៀនច្រើនជាងខ្ញុំ មានសមត្ថភាពជាងខ្ញុំដែរ
🙅កុំប្រៀបធៀបសមត្ថភាពខ្ញុំ នឹងអ្នកដទៃ ព្រោះជីវិតម្នាក់ៗ មានសមត្ថភាពខុសគ្នា គ្មានអ្នកណាមានសមត្ថភាពដូចគ្នាឡើយ ទោះរៀនសាលាជាមួយគ្នាក៏ដោយ
🙅កុំប្រៀបធៀបចរឹកខ្ញុំនឹងអ្នកដទៃ ព្រោះ មនុស្សកើតមកមិនសំរាប់អោយដូចគ្នាទេ

🙅កុំប្រៀបធៀបរូបរាងខ្ញុំនឹងអ្នកដទៃ ព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ជាកើតមកបានរូបរាងស្អាតគ្រប់គ្នាបានឡើយ
🙅កុំព្យាយាមចង់កែ ចរឹករបស់ខ្ញុំ តាមអ្នកត្រូវការ ព្រោះនិស្ស័យពីកំណើត អាចនិយាយថាពិបាកកែណាស់ តែអ្នកស្រលាញ់ពិត អ្នកក៏ល្មមអាចទទួលស្គាល់ពីចរឹកពិតខ្ញុំ ព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តចរឹកដែរខុសពីចរឹកពិតខ្ញុំ មិនចូលចិត្តសម្តែង🙄

👇👇👇👇👇

ចាំទុកណា មិនថាស្រី-ប្រុស. មនុស្សដែរស្រលាញ់យើងពិត ចង់បានយើងជាគូរអនាគត គេមិនធ្វើរឿងខាងលើនោះទេ 😍
តែគេនឹងញញឹមជាមួយអ្វីដែរជាខ្លួនយើងមាន ព្រមទទួលដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ រីករាយនឹង កែចំនុចអវិជ្ជមាន😋
គ្មានអ្នកណាកើតមកអត់ខ្ចោះឡើយ សំខាន់យើងត្រូវចេះកែលម្អអោយគ្នាទៅវិញទៅមកទើបស្នេហាយើងឈានដល់ថ្ងៃចូលរោងការ 😍😍

#Tage_ur_partner
@កវី_ដ្រាម៉ា

error: Content is protected !!