អីយ៉ាស់! គោចាស់ប៉ះស្មៅខ្ចី ជ្រប់ជ្រប់ម៉ងវេស! ចង់ដឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមអានទាំងអស់គ្នា…

មានគូរសង្សារ១គួស្រលាញ់គ្នាណាស់ ពួកគេបានស្គាល់គ្នានៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យ។ ស្រីរត្ន័មានរូបសម្រស់ស្អាតណាស់ និងមានភាពទាក់ទាញហើយមានមន្តស្នេហ៍ដែល បុរសទាំងពួងប្រាថ្នាចង់គេងជាមួយ ព្រោះនាងមានមុខសិចណាស់… ត្រគាកសាយ សាច់ទ្រលុកទ្រលន់ គួរអោយខ្នាញ់ មានចរិតសុភាពរាបសារ ប៉ុន្តែរួសរាយរាក់ទាក់ហើយមិនប្រកាន់វណ្ណៈ ចូលចិត្តភាពស្អាតបាតណាស់។ ចំណែកសង្សាររបស់នាងគឺខេន ជាបុរសសង្ហានិងចូលចិត្តទាក់ទងស្រីៗណាស់។ គ្រួសារគេទាំងពីរជាគ្រួសារអ្នកមានគួរសមហើយទំនាក់ទំនងគេទាំងពីរត្រូវបានគ្រួសារទាំងសងខាងដឺងលឺ ហើយអាចចេញចូលផ្ទះទាំងសងខាងបានប៉ុន្តែគ្រួសារខាងស្រីរត្ន័ (ជាពិសេសឪពុក) ជាគ្រួសារប្រកាន់បុរាណណាស់ហាមដាច់ខាតកូនស្រីទុំមុនស្រគាល បើដឹងថាហ៊ានប្រព្រឹត្តល្មើសប្រពៃណីគឺរឿងធំហើយ។ ប៉ុន្តែដោយសារអំណាចតណ្ហារបស់ខេន

Read more
Page 1 of 11
error: Content is protected !!